Jacek Grzelakowski

O mnie

Jacek Grzelakowski ur. w 1956 w Łodzi. Z wykształcenia etnograf. Pracował na stanowisku adiunkta w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w PP Pracownie Konserwacji Zabytków. W ostatnich latach kierował galerią w ramach działalności Fundacji Kultury Niezależnej.
Zainteresowania: religie Bliskiego Wschodu, religioznawstwo i historia religii, antropologia filozoficzna, parapsychologia.
Autor powieści historycznej ,,Bilgamesz władca Unug’’, opartej na schemacie znanego ,,Eposu o Gilgameszu’’ w wersji asyryjskiej. W powieści Jacka Grzelakowskiego struktura utworu została wprawdzie zachowana zgodnie z oryginałem, lecz treść jej uległa w pełni odmitologizowaniu i podana próbie skonstruowaniu fikcji literackiej ukazującej dzieje tytułowego bohatera, opartej na tle codziennego życia mieszkańców starożytnego Międzyrzecza, jednakże z wykorzystaniem danych etnograficznych, archeologicznych i historycznych.
Na tle burzliwych losów Bilgamesza /Gilgamesza/, piątego sumeryjskiego władcy dynastii Uruk I, żyjącego około 4,5 tysiąca lat temu, autor porusza wiele kwestii min. etnogenezy ludu zwanego przez siebie samych jako unsaggi ,,czarnogłowych” /określanego dzisiaj mianem Sumerów/, kształtowania się wczesnych form religijno-społecznych oraz związanych z tym postaw etyczno-moralnych zbiorowości ludzkich tworzących wczesne formy życia zurbanizowanego, osiedleńczej ekspansji terytorialnej ówczesnych ludów, nowej lokalizacji legendarnego Dilmun... itd.
Refleksje nad stałością natury ludzkiej i zarazem jej ewolucyjnych zmian, relatywizmem dobra i zła, praw rządzących postępowaniem jednostki wobec otaczającego świata uwarunkowanych moralnością i wychowaniem oraz konieczną adaptacji do nowych form współżycia społecznego, posłużyły do skonstruowania charakterystyki głównych bohaterów powieści jak i ich analizy.